Voorbeeld

Je bent verpleegkundige en je stond sinds 1 juli 2008 geregistreerd, op 30 juni 2013 eindigt je vijfjarige registratieperiode. Het is mei 2013 en je ziet dat je de door de beroepsgroep vastgestelde norm van 184 te behalen punten helaas niet haalt. Het betreft een beperkt aantal geaccrediteerde of ODA punten die je binnen het jaar kunt behalen. 

Je besluit om herregistratie met beperkte duur van een jaar aan te vragen. Dit betekent dat je registratieperiode verschuift van 1 juli 2008 naar 1 juli 2009. En je moet dan voor 1 juli 2014 opnieuw herregistratie aanvragen. Je dient dan wel aan alle eisen voldoen om geregistreerd te blijven in het Kwaliteitsregister V&V. De geaccrediteerde en de punten die je hebt behaald voor de overige deskundigheidsbevorderende activiteiten in het eerste jaar, dit is tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2009, vervallen. Als je voor de regeling herregistratie met beperkte duur 2.5 jaar kiest dan vervallen de punten van de eerste 2.5 jaar van de oorspronkelijke registratie. In het voorbeeld de punten tussen 1 juli 2008 en 31 december 2010.